Gelecekte çok daha iyi bir performans sağlamak adına önceki ürün nesilleri
üzerinden sürekli gelişme fırsatı, Yushin’in ki gibi uzun bir geçmişin en büyük avantajıdır. Bu, RAII-a-HS Serisinin nasıl denenmiş ve kanıtlanmış RA Serimizin yüksek hızlı değişkeni haline geldiğini açıklıyor.

Elimizden geleni yaptık ve daha iyisini ortaya koyduk. RAII-a-HS operatörleri,
on yıllık kapsamlı ürün gelişim süreciyle modern performansı şekillendiriyorlar. Yüksek hızlı enjeksiyon makinesi desteğini Yushin RAII-a-HS Serisinden başka yerde aramayın.