Tekkan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak tüm süreçlerinde Otomotiv kalite yönetim sistemi, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri standartları şartlarını dikkate alarak teknolojiyi yakından takip eden, sürekli gelişen, hızlı reaksiyon gösteren, müşterilerine ve tedarikçilerine odaklanan, çalışanlarına değer veren, genç ve dinamik bir yapıya sahip bir kuruluştur. Tekkan Plastik yönetimi aşağıda yazılan politikaların eksiksiz olarak uygulanması için gerekli olan tüm destek ve çabayı göstereceğini tüm paydaşlarına taahhüt etmektedir.

Müşterilerimize en doğru hizmeti, en yeni teknoloji ve en uygun fiyatlarla sunmak ve müşteri beklentilerinin de üzerinde kalite ve hizmet anlayışımız ile koşulsuz müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,

Kalite, çevre ve İSG yönetim sistemimizin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, yürürlükte olan işkolumuzla ilgili tüm yasal mevzuata, ulusal ve uluslararası değerlere, üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara, müşteri şartlarına, kalite, çevre ve İSG yönetim sistemi şartlarına daima uymak,

Çalıştığımız çevreyi korumak, tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmak, zamanında ve doğru risk analizleri yaparak, çevre boyutlarını doğru değerlendirerek, çalışanlarımız ve ilgili tüm taraflar için tehlikelerin ve çevresel risklerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,

Çevre boyutlarımızı etkin şekilde yönetmek, geri dönüşümü desteklemek, atık miktarlarını minimize etmek ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi için üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmek,

Çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize danışarak ve katılımlarını sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaymak. Çalışanlarımızın ruhsal ve bedensel sağlıklarını korumak ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlamak için tehlikeleri ortadan kaldırmak. İSG risklerini mümkün olan en düşük seviye indirmek üzere azami çabayı sarf etmek, eğitimlerle kontrolümüz altındaki tüm çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak. Takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece İSG yönetim sisteminin hedeflerine ulaşmak için katkıda bulunmalarını sağlamak.

Tüm iç ve dış paydaşlarımıza değer katmak, güçlenerek büyümek ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için üzerimize düşeni her alanda layıkıyla yerine getirmek.