Bireysel ve ekipler arası etkin iletişimi arttırmak adına organizasyon düzenleyerek bilgi paylaşımında bulunduk.