Loading...

AR-GE MERKEZİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ÜRETMEK ODAK NOKTAMIZ

TEKKAN Plastik, üretim stratejilerini “Sürdürülebilir bir gelecek için üretim” mottosu üzerine kurmuştur. 2020 yılından beri aktif olan Ar-Ge Merkezimizin mottosunu ise “Hayatı Taşıyan Teknolojik ve Geri Dönüşebilir Doğa Dostu Paketler” olarak belirledik ve güçlü ekibimizle güzel bir yolculuğa çıktık. Çıktığımız bu yolculukta 29/11/2021 tarihi itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen AR-GE Merkezi Belgesi'ni almıştır.

AR-GE DEĞERLERİMİZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevreyi korumak için iklim hedefleriyle uyumlu olarak, döngüsellik ve sürdürülebilirlik stratejileriyle tüm süreçlerimizi ilerletiyoruz. Avrupa yeşil mutabakatı kapsamındaki çalışmalarımızda karbon ayak izi hesaplama ve azaltımı konularını önceliklendiriyoruz.

Blog-post Thumbnail

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Geleceğe şimdiden yatırım yaparak dijital dönüşüme uygun gelişiyor ve yenileniyoruz. Dijital dönüşüm parametrelerine uygun çalışmalarla birlikte Endüstri 4.0 uygulamalarını içselleştirerek tüm süreçlerimizde yaygınlaştırıyoruz.

Blog-post Thumbnail

YENİLİKÇİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Konfor alanımızdan çıkarak yenilikçi üretim teknolojileri doğrultusunda üretimlerimizi geliştiriyoruz.Ürün, malzeme ve üretim teknolojilerindeki stratejik hamlelerimizi; mühendislik faaliyetlerimizi de kapsayan yenilikçi Ar-Ge projeleriyle birlikte destekliyoruz.

Blog-post Thumbnail

Ulusal & Uluslararası Proje İŞ BİRLİKLERİ

Ar-Ge Merkezi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz iç projelerin yanı sıra iş birliğine dayalı projeler gerçekleştirerek diğer sanayi kuruluşları ve Ar-Ge Merkezleriyle geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, know-how transferleri yapmak en büyük değerlerimizden biridir. Bu kapsamda Ar-Ge yapılanmamızda ulusal&uluslararası proje iş birliği fırsatları için TÜBİTAK TEYDEB&ARDEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Horizon Europe, M-Era.Net, Eureka vb. kurum&programların aktif katılımcısı ve takipçisi olarak faaliyetler gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz.

Blog-post Thumbnail

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Ar-Ge faaliyetlerinde iş birlikçi yaklaşımın yanı sıra rekabetçi hedeflerle de ilerlenen bu çağda, fikri mülkiyet haklarında yapılan hamlelerinin değer katma ve fark yaratma konusundaki kritik konumunun farkındayız. Bu sebeple projelerimizin başlangıcında araştırmalar yaparak söz konusu teknik alanda gelinen noktayı saptıyor; ulusal&uluslararası alanlarda patent, faydalı model, tasarım tescil, marka tescil ve bilimsel yayın çıktıları oluşturarak literatüre katkı sunmayı önceliklendiriyoruz.

Blog-post Thumbnail

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİKLERİ

Akademide bilimin sistematik deneylere dayandırılarak ulaştığı noktanın sanayiye uygulanmasının önemini çok iyi kavrıyoruz. Buna yönelik olarak ulusal&uluslararası üniversite ve enstitülerle hem proje bazlı hem de genel&stratejik danışmanlık kapsamlarında iş birliği geliştirmeye odaklı çalışmalar yürütüyoruz.

GELİŞTİRME DÖNGÜMÜZ


Tekkan Plastik, yenilikçi ve verimli tasarım teknikleri ile müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak; yeni malzeme, geri dönüşüm stratejileri, analiz ve optimizasyona, fiziksel doğrulama ve test yöntemlerine, ileri/yeni malzeme teknolojilerine yoğunlaşmış olup, Ar-Ge çıktılarını müşteri hizmetine sunmaktadır.

Doğrulama tekniklerimiz ve tecrübemiz ile yeni bir ürünün tasarım aşamasından, piyasaya girene kadarki sürecinde her bir geliştirme girdisini sorgulayan Ar-Ge ekibimiz, ürünün pazara sunumundan sonra dahi ürünü izleyerek, ürün ömrü süresince ürün performansını ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı kendine ilke edinmiştir. Global ölçekte “Hayatın Sığabildiği Plastiği Üretebilmek” gibi bir unvan sahibi olabilmek için kısa, orta ve uzun vadede stratejiler belirlenmiştir.

Tasarım & Prototİpleme

Alanında deneyimli ve dinamik ekibimizle mühendislik ve üretim becerilerimizi birleştiriyoruz.

Analİz ve Sİmülasyon Çalışmaları

Üretim öncesi&sonrası simülasyonlarla modellemeler ve analizler gerçekleştiriyoruz.

İlerİ Yenİ Malzeme Teknolojİlerİ

Yenilikçi ve çevreci malzeme geliştirme çalışmalarımızla sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz.

Mühendİslİk hİzmetlerİ/çözümlerİ

Hızlı ve en etkili mühendislik çözümlerini bulmaya odaklanıyoruz.

Test ve doğrulama

Prototipleri laboratuvarlarımızda ve sahamızda yerinde test ediyoruz.

Robot Otomasyon Çözümlerİ

Çözüm odaklı yaklaşımlarımızla çeşitli sektörlerde üretimi robot otomasyon teknolojileriyle birleştiriyoruz.
Ar&Ge Merkezi Proje ve İş Birlikleri için
Bizimle iletişime geçebilirsiniz ([email protected])