Loading...

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Tekkan Ailesini oluşturan unsurları korumak ve geliştirmek. Tüm çalışanları Tekkan vizyonunda birleştirmek. Bu amaçla çalışanların vizyon odaklı hedefler içinde çalışmasını sağlayacak uygulamalarda bulunmak. Kaliteli hizmetin kaliteli çalışanlarla gerçekleşebileceği inancı içinde, sürekli gelişimi ilke edinmiş bir İKY sistemi ile çalışanların kariyer ve kişisel gelişimlerine sürekli katkıda bulunmak ve motivasyonlarının artmasını sağlamak. Takım çalışmasını ve “BİZ” felsefesini benimsemiş, çalışanların birbirleriyle ve yönetim ile güvene, karşılıklı ve açık iletişime dayalı bir çalışma ortamının yaratılmasını sağlamak.
Tüm çalışanları hedef odaklı performans değerlendirme sistemi içerisinde değerlendirmek. Bu sistem içinde başarıyı ödüllendirmek, başarısızlıkları başarıya taşıyacak yöntem ve uygulamaları bulmak, tatbik etmek. Çevikliği şirket resmi ideolojisi olarak belirlemek ve işe alımdan iş süreçlerine kadar şirket içindeki her hareketi, projeyi, süreci, çeviklik kriterleri içinde değerlendirmek. Konumu, ünvanı ne olursa olsun tüm çalışanların yaratıcı fikirler üretmesine imkan sağlayacak uygun çalışma ortamını sağlamak / teşvik etmek.

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONU

Tekkan vizyonunu taşıyacak insan kaynakları profiline ve yönetim sistemine sahip olmak.

İNSAN KAYNAKLARI MİSYONU

Rekabette farkı yaratanın insan kaynakları olduğu bilinciyle; kendini ve içinde bulunduğu organizasyonu sürekli geliştirecek, yaratıcı, lider ruhlu, değişime yön veren, sorumluluklarının bilincinde ve rekabet ortamında fark yaratacak çalışanlara sahip olmak, onların sürekli motivasyonunu sağlayarak, herkesin çalışmak istediği çalışanlarının` da gurur duyduğu bir şirket yaratmak.

İŞE ALIM VE ETKİN KAYNAK YÖNETİMİ


“Umutlar aynı olduğunda sonuç mükemmel olur.”

TEKKAN İnsan Kaynakları’nda uygulanan İşe Alım Politikaları; “Mutlu Çalışan=Mutlu Hizmet” formülünü temel alarak doğru işe doğru insan yerleştirme prensibi ile oluşturulmuştur. En çok istenen şirket içi açılan pozisyon ihtiyaçlarını, çalışanlarımızın işleri ile becerilerini zenginleştirme ve farklı kariyer fırsatları yaratma amacıyla iç kaynaklarımızla gidermektir. Tabii ki bunun yanında kurumumuza yeni fikir, yeni heyecan ve farklı bakış açıları katma isteğimizi de gerçekleştirmek için potansiyeli yüksek dışarıdan adaylara da yer verilmektedir.

Gerek iç gerekse dışarıdan adaylarımızla ilgili yürüttüğümüz süreç; her pozisyon için rol ve sorumlulukların, beklenen başarı göstergelerinin, aranan niteliklerin ve beklenen yetkinliklerin net olarak belirlenmesi ile başlar. Adayın bu kriterlere uygunluğu, kuruma karşı duyduğu heyecanı değerlendirilerek süreç tamamlanır. Bu süreçte kullanılan araçlar ve kanallar;

YETKINLIK BAZLI MÜLAKAT TEKNIKLERI
Kişilik Envanterleri
Değerlendirme Merkezi Uygulamaları(vaka çalışmaları, rol yapma)
Fonksiyon Yöneticileri tarafından iki veya daha fazla sayıda gerçekleştirilen aday görüşmeleri
İnternet Siteleri veya Danışmanlık Firmaları
Gereken pozisyonlar için iş bilgisini ve yabancı dil bilgisini ölçen testler

Şirketimizde iş stratejileri ve kurum kültürüne dayandırılarak bireylerin performanslarını artırmayı ve potansiyellerini gerçekleştirmeyi amaçlayan farklı eğitim-gelişim ihtiyaçlarına, farklı gelişim araçları ile çözümler bulunmaktadır. Bu süreçte kullandığımız bazı gelişim araçlarımız;

  • Mesleki gelişime yönelik
  • Yetkinlik gelişimine yönelik
  • Yetenek yönetimi gelişimine yönelik
  • Bölüm bazlı ihtiyaçlara yönelik programlar (Ör: Satış Geliştirme Programı)
  • İç eğitmen yetiştirme programları
  • Planlama toplantıları, workshop’lar, focus grup çalışmaları
  • E-Learning
İNSAN KAYNAKLARI -

Çalışanlarımızın performans ve potansiyelini değerlendiren “Yetenek Yönetimi Sistemi” ile her sene yöneticiler tarafından tüm çalışanlar gözden geçirilerek yüksek performans ve yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenir. Süreç, bu kişilerin gelişim alanlarının tespit edilerek, gelişim alanlarına yönelik programlara alınmaları ile devam etmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI-

Şirketimizde ana stratejilerden yola çıkan, daha sonra bölüm ve bireysel hedeflere kadar inen Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Hedefleri gerçekleştirmenin (“ne”) yanında, işin hangi yetkinlikleri sergileyerek yapıldığını (“nasıl”) da ölçen 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır. Performans Değerlendirme sonuçları yıllık ödüllendirmeye, eğitim gelişim ihtiyaçlarına ve aynı zamanda kariyer gelişimi süreçlerine veri sağlamaktadır. Kullanılan yöntemler;

  • Şirket karnesi
  • Şirket karnesine bağlı bireysel hedeflerin değerlendirilmesi
  • 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Süreci
İNSAN KAYNAKLARI -
İŞ BAŞVURU FORMU

İş başvurularınız için www.kariyer.net adresinden kendinize ait oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizle başvuru da yapabilirsiniz.