Loading...

SÜRDÜREBİLİRLİK Raporu

2021 SÜRDÜREBİLİRLİK RAPORU GÖRÜNTÜLE

Tekkan Plastik kurulduğu günden bu yana plastik sektöründe emin adımlarla büyümektedir. Gelişime açık olan vizyonu ile büyümesini devam ettirmek için yatırımlar ve planlar yapmaktadır. İklimde meydana gelen değişiklikler, doğal kaynakların hızla tükenmesi, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmamız gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

“Çalıştığımız çevreyi korumak, tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmak” politikamız paralelinde tüm süreçlerimizde “Sürdürülebilir Gelişim” odağı ile hareket etmekteyiz. Sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde sürdürülebilir gelecek stratejisine dayalı iş modelleri ve süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele almaktayız.

Çevresel etkilerimizi en aza indirmek için çalışmalarımız sürmektedir. Bu kapsamda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarımız başarı ile tamamlanarak çevre belgemiz bünyemize dahil edilmiştir. Enerjiniz kaynaklarımızı verimli kullanmak adına bugüne kadar çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir.

İlklere imza atmayı alışkanlık haline getiren firmamız, 2015 yılı Arçelik En İyi Yardımcı sanayi ödülünü 2. Kez ve bu sene tek başına kazanarak üstün başarı göstermiştir. 9 yıldır yapılan bu değerlendirmeden 1 gümüş ve 5 altın ödül kazanarak, başarımızı en büyük müşterimizin nezdinde de tescillemiş olduk. 2016 yılı İnavasyon ve Yenilikçi proje özel ödülüne laik görüldük. Elde ettiğimiz bu başarıda donanımlı ve işine sadık çalışanlarımızın en önemli unsurlardan biri olduğunun farkındayız.

Çalışanlarımızın gelişimlerini arttırmak ve süreçlerde daha verimli çalışmalarını sağlamak için eğitimlerle destekliyoruz. 2021 yılında çalışanlarımızın kişi başına düşen eğitim süresi 147 dk/ay’dır. Dış eğitim süresi ise 1064 saattir. İşçi sağlığı ve güvenliğine önem veriyoruz ve çalışanlarımıza konu ile ilgili eğitimler veriyoruz. Her iki firmamızda İş Güvenliği uzmanı saha kontrolleri yaparak oluşabilecek risklere karşı önlemler almaktadır.

Toplumsal gelişimin desteklenmesi adına şirketlerin, sürdürülebilir toplumsal gelişim için “gönüllülük” ilkesini teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilere her ay eğitim desteği bursu sağlıyoruz.

Bu raporu hazırlamaktaki amacımız, paydaşlarımıza iş hedeflerimize ulaşırken sürdürülebilirlik ilkeleri ile yönettiğimiz süreçleri ve bu alanda attığımız adımları şeffaf bir şekilde aktarmaktır.

Saygılarımla...

Caner TURHAN

Tekkan Plastik Genel Müdürü